Privacy

Privacyverklaring website
Bij YouTeach/DagelijksLeren hechten wij groot belang aan de privacy van onze gebruikers en relaties. Persoonlijke gegevens worden daarom zeer zorgvuldig door ons verwerkt. Hieronder kun je lezen wat je op het gebied van privacy van ons mag verwachten.
LET OP | Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op het gebruik van onze websites (www.dagelijksleren.nl, www.youteach.nl en www.dagelijksrekenenrotterdam.nl)

Doel van de persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens die je via het contactformulier op deze website met ons deelt, worden gebruikt voor het afhandelen en opvolgen van jouw verzoek. Bij zakelijke aanvragen worden de gegevens daartoe in een bestand opgenomen. Deze gegevens worden ook gebruikt om je, in lijn met jouw verzoek, te informeren over ontwikkelingen die mogelijk interessant voor je zijn. Contactgegevens van particulieren worden verwijderd nadat het verzoek is afgehandeld.

Niet meer gegevens dan noodzakelijk

Wij verzamelen niet meer persoonlijke gegevens van je dan absoluut noodzakelijk om jouw verzoek op een goede manier af te kunnen handelen. Wij zullen de gegevens die wij van je krijgen nooit combineren met andere gegevens of met gegevens van anderen. Het spreekt wat ons betreft voor
zich dat wij jouw gegevens niet verkopen of leveren aan partijen die jouw gegevens voor hun eigen doelen willen gebruiken.

Hoe wij jouw gegevens veilig houden
Naast contractuele waarborgen hebben wij verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens adequaat beschermd zijn tegen vernietiging, verlies, beschadiging en ongeoorloofd gebruik, wijziging en/of kennisneming.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
Indien je bij ons informatie aanvraagt nemen wij jouw contactgegevens op in ons bestand. Afgehandelde informatieverzoeken worden na één jaar verwijderd.

Hoe ondersteunen wij jouw rechten
De privacy wetgeving is heel duidelijk in de rechten die jij als ‘betrokkene’ hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Hier kun je lezen welke dit zijn en hoe je deze rechten uit kunt oefenen.
• Intrekking toestemming: Indien je niet langer wilt dat YouTeach jouw gegevens gebruikt, kun je je toestemming intrekken.
• Inzage: Wil je weten welke informatie YouTeach van jou heeft vastgelegd, dan kun je ons een verzoek tot inzage doen. Wij sturen jou dan alle gegevens die wij van je hebben vastgelegd.
• Correctie: Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat jouw gegevens up-to-date blijven. Toch kan het voorkomen dat onze gegevens de werkelijkheid niet helemaal bij kunnen houden. In die gevallen waarin je constateert dat de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen niet juist zijn, kun je ons verzoeken deze te corrigeren.
• Bezwaar: Als je de indruk hebt dat YouTeach jouw gegevens oneigenlijk gebruikt kun je tegen dit gebruik bezwaar maken. Wij stoppen dan onmiddellijk het gebruik van jouw gegevens en starten een onderzoek naar jouw klacht.
• Beperking: In dit geval vraag je ons om de verwerking (in de volksmond ‘gebruik’) van jouw gegevens te stoppen. Eigenlijk is dit hetzelfde recht als het recht van bezwaar, maar dan zonder de klacht.
• Vergetelheid: In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat mensen alle informatie die over hen is vastgelegd willen laten vernietigen. Ook dit kan. Hierbij geldt wel dat de informatie niet voor een ander (legitiem) doel noodzakelijk is.
Indien je een beroep wilt doen op een van de genoemde rechten adviseren wij je ons een email te sturen met jouw verzoek. Bellen mag natuurlijk ook, maar met een e-mail heb je direct een afschrift van jouw verzoek. Onze contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk afhandelen, maar uiterlijk binnen een maand.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op jouw computer
worden gezet om websites goed te laten werken of het gedrag van de gebruiker van de
website te analyseren. YouTeach plaatst zelf enkele cookies om de website goed te laten
functioneren.
Indien u geen cookies wenst te ontvangen adviseren wij u geen gebruik te maken van onze
website.

Als je een klacht hebt
Uiteraard doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat je zeer tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt. Als deze klacht betrekking heeft op onze normale dienstverlening, neem dan contact op via de reguliere kanalen. Heeft de klacht betrekking om de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je je richten tot de Functionaris Gegevensbescherming. Hij zal jouw klacht vertrouwelijk behandelen. Zijn contactgegevens vind je onder aan deze privacy verklaring. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hen telefonisch bereiken op 0900 – 2001 201 of via Internet op het adres: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Contact
Functionaris Gegevensbescherming: Patrick de Jager
E-mail: info@dagelijksleren.nl

Inloggen